STUDIJNÍ OBORY ZOBRAZIT

DENNÍ STUDIUM

Operátor v polygrafii4-letý oborNový obor Multimediální a reklamní tvorba 4-letý obor Žurnalistika a mediální komunikace4-letý obor Cestovní ruch a průvodcovství4-letý obor Obchodní zástupce4-letý obor Ekonom účetní4-letý obor Veřejná správa4-letý obor

DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Podnikání2-letý obor

DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Podnikání3-letý obor

DÁLKOVÉ STUDIUM

Veřejnosprávní činnost4-letý obor

Vítáme Vás na stránkách

soukromé střední školy podnikatelské, s.r.o. Opava - Aktuality
Dne 27. 8. 2020 - termín pro vykonání náhradní a opravné zkoušky z maturitní profilové zkoušky z předmětu PRZ – Účetnictví. Zahájení v 7:45 losováním otázek v učebně č.208. Didaktocké testy či písemné práce budou probíhat v termínu od 1. 9. - 4. 9. 2020 na spádových školách. Pozvánky obdrží uchazeči e-mailem dne 19. 8. 2020.
Od 1. 7. 2020 je možné přihlašování k opravným zkouškám přes hlavní webovou stránku školy obvyklým způsobem, o němž byli studenti informování třídními učiteli. Pokud budete mít technický problém, pak pište na sekretariát@podnikatelskaskola.cz.
V době prázdnin jsou úřední hodiny na sekretariátu 3. 8. 2020 (8:00 - 15:00hod), 10. 8. 2020 (8:00 - 15:00hod), 17. 8. 2020 (8:00 - 15:00hod), 24. 8. 2020 (8:00 - 15:00hod).
Studium ve školním roce 2020/2021. Ve školním roce 2020/2021 budeme otevírat tyto obory: Čtyřleté denní studium - Multimediální a reklamní tvorba, Žurnalistika a mediální komunikace, Operátor v polygrafii a Cestovní ruch a průvodcovství; Tříleté dálkové studium – Podnikání; Čtyřleté dálkové studium - Veřejnosprávní činnost. Více informací na tel. 776 603 881, sekretariát školy.
Na základě aktuálního rozhodnutí Vlády ČR je od 8. 6. 2020 možné navštěvovat budovu střední školy žákům, kteří se z technických důvodů nemohli zúčastňovat pravidelné online výuky a mají zájem dokončit si klasifikaci. Návštěvu školy je nutné předem domluvit s pedagogy. Pro tyto žáky platí zkouškové období od 15. 6. - 18. 6. 2020. Žákům, kteří z vážných důvodů nestihnou uzavřít klasifikaci, bude zároveň umožněno prodloužení klasifikačního období do 28. srpna 2020.
Stále máme volná místo na dálkové obory vzdělání s maturitní zkouškou, a to tříleté (pro absolventy učebních oborů - obor Podnikání) a čtyřleté (pro absolventy ZŠ - obor Veřejná správa). Přijímací zkoušky se nekonají.
Od školního roku 2020/2021 již pátým rokem otevíráme studijní maturitní obor OPERÁTOR V POLYGRAFII. V rámci učební praxe spolupracujeme v oblasti polygrafie se společnostmi CZECH PRINT CENTER, a.s., GRAFICO, s.r.o., MODEL obaly, a.s., OPATISK, s.r.o., OPTYS, s.r.o., RETIS Group, s.r.o., ALINVEST BŘIDLIČNÁ a nově s firmami Smurfitkappa Žimrovice a H&B tisk Opava. Podrobnější informace naleznete na: www.studujpolygrafii.cz.

STUDIJNÍ OBORY

STUDIJNÍ OBORY

DENNÍ STUDIUM

Operátor v polygrafii4-letý obor Multimediální a reklamní tvorba 4-letý obor Žurnalistika a mediální komunikace 4-letý obor Cestovní ruch a průvodcovství 4-letý obor Obchodní zástupce 4-letý obor Ekonom účetní 4-letý obor Veřejná správa4-letý obor

DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Podnikání 2-letý obor

DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Podnikání3-letý obor

DÁLKOVÉ STUDIUM

Veřejnosprávní činnost 4-letý obor