Vyplň
přihlášku
ke studiu

PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU

Letos poprvé bude probíhat nová podoba přijímacího řízení.
Termín podání přihlášek je 1. až 20. února 2024

Nově budou mít uchazeči možnost podat až 3 přihlášky. Pořadí nelze později změnit!
Povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů je jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury (60minut) a matematiky (70 minut). Zkoušky zajišťuje CERMAT.

Škola bude vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení

Bližší informace k přihláškám tady
Info web CERMAT Systém e-přihlášek DIPSY

TERMÍNY PŘEHLEDNĚ

 • 1. - 20. února 2024
  Termín podání přihlášek pro denní studium
 • Od 1. března 2024
  Podání přihlášek v tištěné verzi pro dálkové studium
  Podmínkou přijetí je pouze pouze školní přijímací pohovor
 • 12. a 15. dubna 2024
  Termíny jednotné přijímací zkoušky
 • 12., 15. a 16. dubna 2024
  Termíny školního přijímacího řízení
 • 29. a 30. dubna 2024
  Náhradní termín pro jednotné přijímací zkoušky
 • 26., 29. a 30. dubna 2024
  Náhradní termín pro školní přijímací zkoušky
 • 15. května 2024
  Zveřejnění výsledků přijímacího řízení v PDF
 • 20. května 2024
  Podepisování smluv s přijatými uchazeči dálkového studia v učebně č. 102 v 15:00
 • 22. a 23. května 2024
  Podepisování smluv se zákonnými zástupci přijatých uchazečů denního studia v 15:00
  Rozpis níže
 • Do 24. května 2024
  Termín podání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení
 • 19. června 2024
  Nulté třídní schůzky
  vyžadovaná účast zákonných zástupců a žáků (z důvodu rozřazovacích testů z AJ)
 • 28. června 2024
  Škola může vyhlásit 3. kolo přijímacího řízení

Podpisy smluv 22. 05. 2024 - Denní studium 

Obor 

Učebna 

Čas 

MR1 

104 

15:00 - 16:30 

CR1 

103 

ZR1 

102 

 

Podpisy smluv 23. 05. 2024 - Denní studium 

Obor 

Učebna 

Čas 

EK1 

103 

15:00 - 16:00 

OZ1 

VS1 

102 

TABULKA OBORŮ

Forma studia Název oboru Kód oboru Délka studia Způsob ukončení Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře Přijímáme
Denní Polygrafie - Polygrafie 34-41-M/01 4 Maturitní zkouška Ano Ano 16
Denní Ekonomika a Podnikání - Cestovní ruch a průvodcovství 63-41-M/01 4 Maturitní zkouška Ano Ne 12
Denní Ekonomika a Podnikání - Ekonom účetní 63-41-M/01 4 Maturitní zkouška Ano Ne 6
Denní Ekonomika a Podnikání - Multimediální a reklamní tvorba 63-41-M/01 4 Maturitní zkouška Ano Ne 16
Denní Ekonomika a Podnikání - Obchodní zástupce 63-41-M/01 4 Maturitní zkouška Ano Ne 6
Denní Ekonomika a Podnikání - Žurnalistika a mediální komunikace 63-41-M/01 4 Maturitní zkouška Ano Ne 12
Dálkové Podnikání - Podnikání 64-41-L/51 3 Maturitní zkouška Ne Ne 30
Denní Veřejnosprávní činnost - Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 4 Maturitní zkouška Ano Ne 15
Dálkové Veřejnosprávní činnost - Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 4 Maturitní zkouška Ne Ne 20
Více informací o jednotlivých oborech naleznete zde

3 MOŽNOSTI PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Výpis ze systému
 • Vstoupíte do systému bez přihlášení, vyplníte údaje o sobě a svém dítěti
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory
 • Nahrajete dokumenty, které požaduje vaše škola
 • Potvrdíte odeslání a následně dostanete na e-mail výpis přihlášky k vytištění
 • Výpis vytisknete, podepíšete a v papírové podobě doručíte do každé z vybraných škol
Elektronická přihláška
 • Přihlásíte se do systému přes elektronickou identitu
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory
 • Nahrajete dokumenty, které požaduje vaše škola
 • Potvrdíte odeslání
Systém e-přihlášek DIPSY
Papírová přihláška
 • Vyplníte papírovou přihlášku a doručíte ji do každé z vybraných škol (na slově Přihláška dej možnost stáhnout papírovou přihlášku)
 • Ke každé přihlášce přiložíte dokumenty, které daná škola požaduje
Zobrazit přihlášku

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Přihláška ke studiu

Přihlášku lze vyplnit buď elektronicky v systému DIPSY, výpisem ze systému s doručením na sekretariát školy nebo tiskopisem s doručením na sekretariát školy.

Zobrazit
Příloha přihlášky pro uchazeče s dočasnou ochranou

Žádost o prominutí zkoušky z čekého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce

Zobrazit
Lékařský posudek

Podmínka pro obor Polygrafie

Zobrazit
Kritéria přijímacího řízení
Zobrazit
Informace pro uchazeče
Zobrazit

STÁLE VÁHÁŠ?

PŘIJĎ SE K NÁM PODÍVAT A ZJISTIT VÍCE O STUDIU
Nyní nejsou dostupné žádné termíny dnů otevřených dveří. Pokud nás chcete navštívit, kontaktujte nás a rádi Vás provedeme naší školou.

KTERÝ OBOR SI VYBEREŠ?