Slovo
úvodem

PODNIKATELSKÁ ŠKOLA

Jsme hrdí na to, že vám můžeme představit naši školu, která nese jméno "Podnikatelská škola Opava". Jsme dynamickou a inovativní vzdělávací institucí, která se zaměřuje na rozvoj podnikavosti, kreativity a praktických dovedností u našich studentů.

Naše škola je místem, kde se spojují teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi. Jsme přesvědčeni, že vzdělání by mělo být nejen získáváním informací, ale také jejich aplikací v reálném světě. Proto se snažíme vytvořit prostředí, které podporuje nejen studijní úspěch, ale také tvůrčí myšlení, týmovou spolupráci a schopnost úspěšně působit na pracovním trhu.

Naše škola v Opavě se vyznačuje moderním přístupem k vzdělávání, a proto se můžete těšit na interaktivní učebny, inovativní technologie a inspirativní vyučovací metody. Kromě toho, naše škola úzce spolupracuje s partnerskými společnostmi, které poskytují praxi, odborné znalosti a zkušenosti z reálného podnikatelského prostředí.

Naše visonární vize je vytvořit generaci mladých jedinců, kteří jsou připraveni čelit výzvám současného podnikatelského světa. Jsme tu, abychom vás inspirovali, podpořili a vedením našich kvalifikovaných pedagogů vám umožnili dosáhnout svého potenciálu a stanovit si vlastní cestu k úspěchu.

Vítejte na Podnikatelské škole Opava – místě, kde se formuje budoucí generace podnikatelů, inovátorů a lídrů.

HISTORIE

1993

Vznik

První třídy vzniky jako součást Podnikatelské školy Vsetín.

Učebny

Vlastněvací centrum, odborné učebny, dvě učebně výpočetní techniky, učebny techniky administrativy a učebny jazykové.

První obor

Vznik prvního oboru se zaměřením na Řízení firem.

1994

Odloučení

Odchod ze sdílené budovy školy.

1996

Změna názvu

Škola získala název "Soukromá střední podnikatelská škola s.r.o. v Opavě".

OR

Škola zapsána do obchodního rejstříku.

1998

Změna názvu

Změna názvu školy na "Soukromá střední podnikatelská škola a střední odborné učiliště,s.r.o.".

2000

Nový obor

Získali jsme povolení pro obor "Personalistka".

2001

Nové obory

Otevření nových odorů "Ekonomika a podnikání se zaměřením na cestovní ruch a účetnictví" a "Veřejná správa".

2004

Rekordní počet žáků

Dosažen největší počet žáků za dobu jejího provozu: 505

Nový obor

Vznik oboru Cestovní ruch.

Lyceum

Vznik ekonomického lycea (neotevřeno a zrušeno).

2006

Změna názvu

Název změněn na "Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Opava".

Změna sídla

Zapsána změna sídla školy.

Nové obory

Otevřeny nové obory: "Multimediální a reklamní tvorba", "Obchodní zástupce", "Žurnalistika a mediální komunikace" a "Ekonom-účetní".

2016

Změna budovy

Přesídlení do budovy bývalé ZŠ v Opavě Kylešovicích na ulici Hlavní 101.

2017

Nový obor

Otevření nového oboru "Operátor v polygrafii".

2023

Změna ředitele

Ředitelem školy jmenován Mgr. Lukáš Zemek.

Nový web

Spuštěn nový web pro prezentaci školy.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

STAŇ SE SOUČÁSTÍ ŠKOLY
TAKÉ TY