Polygrafie

Čtyřleté denní studium pro žáky ZŠ
RVP 34-41-M/01

Maturitní studijní obor Polygrafie je zacílen na studenty, kteří mají zájem o polygrafický průmysl a chcou se stát odborníky v oblasti tisku, grafiky a mediální produkce. Tento obor se vyznačuje silným důrazem na praxi a praktické dovednosti, což umožňuje studentům získat konkrétní znalosti a zkušenosti již během studia.

Studenti se na tomto oboru učí všechny aspekty polygrafického procesu, včetně tisku, grafického designu, přípravy tiskových dat a správy tiskových strojů. Mají příležitost pracovat s moderními polygrafickými zařízeními a softwarem používaným v odvětví. Během studia také absolvují stáže a praxi ve spolupráci s polygrafickými firmami, což jim umožňuje získat cenné praktické zkušenosti.

Absolventi tohoto studijního oboru mají široké možnosti uplatnění v polygrafickém průmyslu. Mohou se stát operátory tiskových strojů, grafiky, techniky tisku nebo manažery polygrafických projektů. Tento obor je ideální volbou pro studenty, kteří chtějí pracovat v odvětví, kde teorie a praxe jdou ruku v ruce, a připravuje je na kariéru v dynamickém světě polygrafie.

Školné

2000,- Kč měsíčně (nebo hradí firmy)

Přijímací řízení

Dle vyhlášky státní část a školní osobnostní test a ústní pohovor

Přihláška

Dle vyhlášky státní část a školní osobnostní test a ústní pohovor

Nutno doložit

Vysvědčení z 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy, zápisový lístek, základní lékařské vyšetření obvodního lékaře (oční a alergologické)

Charakteristika oboru vzdělání
profil absolventa

 • Orientují se v tiskových technikách ve vztahu k polygrafii a umí je uplatnit
 • Respektují výrazové možnosti barev a světla
 • Mají přehled o finálních výrobcích v polygrafickém průmyslu
 • Znají základní druhy zařízení používaných v polygrafické výrobě ve všech jejich fázích ve zpracování textu, obrazu, zhotovování tiskové formy, tisku a dokončovacím zpracování
 • Mají přehled o knižní produkci a technologiích používaných k její výrobě
 • Orientují se ve všech tiskových technikách ve všech fázích polygrafické výroby
 • Dovedou kvalifikovaně posoudit a rozhodnout u každé konkrétní zakázky o výběru nejvhodnější technologie pro její realizaci
 • Pracují s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací
 • Vhodně používají jednotlivé druhy materiálů, respektují předepsané způsoby skladování a manipulace s materiály
 • Umí vypracovat nabídku, sestavit kalkulaci výrobků a ovládat tvorbu cen
 • Ovládat práce na jednotlivých tiskových strojích včetně optimálního seřízení tiskových jednotek
 • Používat optimální technologické postupy při tisku nejrůznějších druhů tiskovin
 • Ovládat dálkové řízení tiskového stroje pomocí řídícího pultu a softwarové přestavování stroje během výroby
 • Odhalovat a odstraňovat závady vznikající při tisku včetně závad na tiskovém stroji
 • Provádět kontrolu tiskových výstupů a jejich korekturu v průběhu tisku

Uplatnění absolventa

 • Operátor v polygrafii
 • Technolog, kalkulant
 • Obchodní zástupce tiskových materiálů
 • Mistr/ová v tiskařské firmě
 • OSVČ

MÁŠ VYBRÁNO?
JE ČAS VYPLNIT PŘIHLÁŠKU