NAŠI
ZAMĚSTNANCI

Náš tým je sestaven z těch nejlepších – zkušených odborníků i mladých nadějí, kteří spojují své síly směrem k jednomu cíli. Bez ohledu na věk jsme spojeni v jednotném úsilí: připravit naše studenty na život plný úspěchů a poskytnout jim klíčové znalosti pro úspěšné uplatnění na pracovním trhu.

Náš závazek nekončí pouze u předání odborných dovedností v daném oboru. Věříme, že náš úkol zahrnuje také předání kompetencí, které umožní našim studentům rozvíjet schopnosti spolupracovat, tvořit a přispívat do týmového prostředí. Jsme přesvědčeni, že síla jednotlivce může obohatit celý kolektiv, a právě toto uvědomění chceme předat našim studentům.

S láskou ke vzdělávání a závazkem vůči budoucnosti našich studentů, se snažíme vytvořit prostředí, ve kterém se každý může rozvíjet, učit a růst. Jsme tady nejen jako učitelé, ale i jako průvodci na jejich cestě za úspěchem a osobním rozvojem. Věříme, že společně tvoříme inspirativní prostředí, kde se získávají znalosti, budují se vztahy a formuje se budoucnost.

...

„Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné.“

Lukáš Zemek

Ředitel

Josef Zemek

Zřizovatel

Jolana Hrinová

Zástupkyně ředitele

Žaneta Mičolová

Sekretářka

Hana Balnarová

Učitelka

Monika Dvořáčková

Učitelka

Miroslava Halámková

Učitelka

Jiří Heider

Učitel

Kristýna Hrinová

Učitelka

Veronika Hušková

Učitelka

Lukáš Janda

Učitel

Pavla Janků

Učitelka

Kamila Kotrlová

Ekonomka

Pavla Kotrlová

Učitelka

Radek Michálka

Učitel

Miroslav Pajr

Učitel

Martina Pernicová

Učitelka

Martin Petrásek

Učitel

Jitka Pokludová

Učitelka

Michaela Smékalová

Učitelka

Jan Šefraný

Učitel

Kateřina Urbanová

Učitelka

Martina Víchová

Učitelka

Petra Vyklická

Učitelka

KONTAKTNÍ ROLE

EKONOMKA ŠKOLY

Ekonomka naší školy je klíčovou součástí našeho týmu, která se stará o hospodaření a finanční stabilitu naší instituce. Její prací je zajistit, aby veškeré finanční záležitosti probíhaly hladce a efektivně. To zahrnuje správu rozpočtu, sledování plateb, účetnictví a plánování nákupů. Díky jejímu úsilí můžeme efektivně investovat do vzdělávání a podpory našich studentů.

Ing. Kamila Kotrlová
  • kamila.kotrlova@podnikatelskaskola.cz
  • tel: NEUVEDENO

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Školní metodik prevence je klíčovým členem našeho týmu, který se specializuje na vytváření a implementaci strategií pro prevenci různých rizikových situací. Jeho hlavním cílem je vytvářet bezpečné a podporující prostředí pro naše studenty. Zajišťuje vedení a organizaci preventivních programů, školení a workshopů zaměřených na témata jako je prevence závislostí, šikanování, a dalších rizikových chování. Díky jeho práci se naše škola stává místem, kde se studenti cítí chráněni a podporováni ve svém osobním a akademickém růstu.

Mgr. Pavla Janků
  • pavla.janku@podnikatelskaskola.cz
  • tel: NEUVEDENO

KARIÉROVÝ PORADCE

Kariérový poradce pomáhá jednotlivcům navigovat v jejich profesním životě. Jeho hlavním cílem je poskytovat cenné rady, podporu a vedení týkající se kariérního rozvoje a rozhodování. Kariérový poradce pracuje se studenty na identifikaci jejich profesních cílů, posilování dovedností, hledání pracovních příležitostí a vytváření strategií pro úspěšnou kariéru. Jejich úkolem je pomáhat klientům dosáhnout maximálního potenciálu a spokojenosti ve své budoucí profesní dráze prostřednictvím individuálních konzultací, testování a plánování kariéry.

Ing. Martina Pernicová
  • martina.pernicova@podnikatelskaskola.cz
  • tel: 604 784 321

POVĚŘENEC GDPR

Pověřenec GDPR je zodpovědný za sledování, aktualizaci a zajištění souladu s předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Jeho úkoly zahrnují provádění pravidelných auditů, vyšetřování případů týkajících se ochrany osobních údajů a poskytování informací a rad týkajících se správného nakládání s osobními údaji.

Ing. Jolana Hrinová
  • jolana.hrinova@podnikatelskaskola.cz
  • tel: NEUVEDENO

STUDUJ POD VEDENÍM TĚCHTO LIDÍ
TAKÉ TY