STUDIJNÍ OBORY ZOBRAZIT

DENNÍ STUDIUM

Multimediální a reklamní tvorba 4-letý obor Žurnalistika a mediální komunikace4-letý obor Cestovní ruch a průvodcovství4-letý obor Obchodní zástupce4-letý obor Ekonom účetní4-letý obor Veřejná správa EU4-letý obor

DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Podnikání2-letý obor

DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Podnikání3-letý obor

DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Veřejnosprávní činnost5-letý obor

Vítáme Vás na stránkách

soukromé střední školy podnikatelské, s.r.o. Opava - Aktuality
Kurz pořádán naši školou zdarma! "Svatá Hedvika"
Kurz pořádán naši školou zdarma! "Ovládání mobilních telefonů a tabletů"
Připomínáme termín odevzdání/zaslání kánonů do českého jazyka ze zákona do 31.3.2015 na e-mail: sekretariat@podnikatelskaskola.cz.
Dne 29.4.2015 pořádá škola výlet do Vídně. Platby a bližší informace u Ing. Hrinové (737 687 943, e-mail: hrinova@podnikatelskaskola.cz)
Přijďte si zasoutěžit ve středu 1. dubna 2015 v "rychlém" psaní na počítači 18. ročníku soutěže pro střední školy "Velikonoční datel"!
Termín odevzdání přihlášek ke studiu denního čtyřletého studia je do 16.3.2015. Přijímací řízení proběhne dne 21.4.2015 od 8,00hod (bez přijímacích zkoušek). Nevyžadujeme lékařské potvrzení.

STUDIJNÍ OBORY

STUDIJNÍ OBORY

DENNÍ STUDIUM

Multimediální a reklamní tvorba 4-letý obor Žurnalistika a mediální komunikace4-letý obor Cestovní ruch a průvodcovství4-letý obor Obchodní zástupce4-letý obor Ekonom účetní4-letý obor Veřejná správa EU4-letý obor

DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Podnikání2-letý obor

DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Podnikání3-letý obor

DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Veřejnosprávní činnost5-letý obor