STUDIJNÍ OBORY ZOBRAZIT

DENNÍ STUDIUM

Multimediální a reklamní tvorba 4-letý obor Žurnalistika a mediální komunikace4-letý obor Cestovní ruch a průvodcovství4-letý obor Obchodní zástupce4-letý obor Ekonom účetní4-letý obor Veřejná správa EU4-letý obor

DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Podnikání2-letý obor

DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Podnikání3-letý obor

DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Veřejnosprávní činnost5-letý obor

Vítáme Vás na stránkách

soukromé střední školy podnikatelské, s.r.o. Opava - Aktuality
Ve dnech 4.-5.12.2015 se s námi můžete setkat na Informě v Ostravě (výstaviště Černá louka).
Dne 18.12.2015 pořádá naše škola 18. Školní a stužkovací ples pro 4. ročník.
Dne 15.12.2015 se uskuteční vánoční zájezd do Prahy, kde navštívíme Senát.
Den otevřených dveří proběhne 25.11.2015 od 8:00 - 18:00hod. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Stále ještě přijímáme žáky do denního i dálkového studia. Tel.: 553 716 674, 776 603 881.

STUDIJNÍ OBORY

DENNÍ STUDIUM

Multimediální a reklamní tvorba 4-letý obor Žurnalistika a mediální komunikace4-letý obor Cestovní ruch a průvodcovství4-letý obor Obchodní zástupce4-letý obor Ekonom účetní4-letý obor Veřejná správa EU4-letý obor

DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Podnikání2-letý obor

DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Podnikání3-letý obor

DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Veřejnosprávní činnost5-letý obor