Přihlásit se

Podpůrné nástroje ve vzdělávání na SSŠP II

Logo
Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy 02_18_035
Název výzvy: Výzva č. 02_18_065 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)
Název projektu: Podpůrné nástroje ve vzdělávání na SSŠP II
Registrační číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016494
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na: personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit a aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Realizace projektu

Datum zahájení: 1.2.2020
Datum ukončení: 31.1.2022

Informace

Popis souboru Stáhnout
Publicita (plakát)

Zlepši cizí jazyky

Logo
Grantová dohoda: Projekt v rámci programu Erasmus+, výzva 2018 – KA1 - Mobilita pracovníků škol
Číslo dohody 2018-1-CZ01-KA101-047199
Název projektu: Zlepši cizí jazyky
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na: vzdělávací mobility jednotlivců (pedagogických pracovníků školy), Zvyšování jazykové gramotnosti a jazykových kompetencí, výuku jazyků v rámci kurzů, nové výukové metody.

Realizace projektu

Datum zahájení: 1.9.2018
Datum ukončení: 29.2.2020

Informace

Rozhovory s účastníky projektu

Popis souboru Stáhnout
Publicita (plakát)

Podpůrné nástroje ve vzdělávání na SSŠP

Logo
Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy 02_16_035
Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)
Název projektu: Podpůrné nástroje ve vzdělávání na SSŠP
Registrační číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005416
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na: personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT.

Realizace projektu

Datum zahájení: 1.9.2017
Datum ukončení: 31.8.2019

Informace

Popis souboru Stáhnout
Publicita (plakát)

EU peníze středním školám

Logo

Projekt realizován v rámci podpory 1.5 OPVK
EU peníze středním školám
Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0013
Realizován od 15.2.2012 do 14.2.2014

Informace

Popis souboru Stáhnout
Publicita

Zlepšení jazykových znalostí učitelů a žáků

Logo
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy 56
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblasti podpory 1.1 – unit costs
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.1
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Typ projektu: IP - ostatní
Název projektu: Zlepšení jazykových znalostí učitelů a žáků
Zkrácený název projektu: Podpora cizích jazyků
Název projektu anglicky: Improve language skills of teachers and pupils
Předp. datum zahájení projektu: 1.7.2015
Předp. datum ukončení projektu: 31.12.2015

Registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/57.0661

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 1890/56/7.1.1/2015 vydané pro realizaci projektu 2015

Informace

Popis souboru Stáhnout Zveřejněno
Výzva VZ SSŠP - Výzva k podání nabídky 13.7.2015 v 11:45 hod.
Výzva VZ SSŠP - Výzva k zahájení výběrového řízení 13.7.2015 v 11:45 hod.
Výzva VZ SSŠP - Zadávací dokumentace 13.7.2015 v 11:45 hod.
Výzva VZ SSŠP - Čestné prohlášení 13.7.2015 v 11:45 hod.
Výzva VZ SSŠP - Krycí list 13.7.2015 v 11:45 hod.
Výsledek výběrového řízení
Publicita

Individuální učení cizích jazyků

Logo
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy 57
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblasti podpory 1.1 – unit costs (č. 57)
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.1
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Typ projektu: IP - ostatní
Název projektu: Individuální učení cizích jazyků
Zkrácený název projektu: Výuka cizích jazyků
Název projektu anglicky: Individual learning foreign languages
Předp. datum zahájení projektu: 1.9.2015
Předp. datum ukončení projektu: 31.12.2015

Registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/57.0661

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 657/56/7.1.1/2015 vydané pro realizaci projektu 2015

Informace

Popis souboru Stáhnout
Publicita

Odkaz: http://blended.langmaster.cz

Návod, jak postupovat při individální výuce