ZASTUPOVÁNÍ  a  SUPLOVÁNÍ
21.03.2023 ÚTERÝ
Hod Vyučující chybějící Důvod nepřítomnosti  Třída Předmět Učebna - místo Vyučující zastupující Poznámka
1 Michálka L MR4, ZR4, CR4, VS4, PL4 MAT x x Odpadá
22.03.2023 STŘEDA
Hod Vyučující chybějící Důvod nepřítomnosti  Třída Předmět Učebna - místo Vyučující zastupující Poznámka
1   Výměna za 16. 3. 2023 VS2 EKO 104 Pernicová Náhrada za 7.vyuč.hod. 16.3.2023
6 Petrásek V MR3, ZR3 MAR 104 Pernicová    
7 Petrásek V MR3, ZR3, CR3 MAR 104 Pernicová    
23.03.2023 ČTVRTEK
Hod Vyučující chybějící Důvod nepřítomnosti  Třída Předmět Učebna - místo Vyučující zastupující Poznámka
4   Výměna učebny ve dni MR4, ZR4, CR4, VS4, PL4 AJ 103 Víchová Výměna učebny ve dni
Akce školy Cestovatelská přednáška
Přednáší: Nicolette Havlová (absolventka školy)
Místo: Škola - učebna č. 104
Židle si z učebny č. 205 přináší studenti tříd MR2, CR2, ZR3
Dozor: Ing. Hrinová
Čas: 3. a 4. vyučovací hodina
Účastníci: Studenti tříd CR1, CR2, CR3 a MR2, ZR2 (Celkem 61)