ZASTUPOVÁNÍ  a  SUPLOVÁNÍ
31.01.2023 ÚTERÝ
Hod Vyučující chybějící Důvod nepřítomnosti  Třída Předmět Učebna - místo Vyučující zastupující Poznámka
5 Zemek L. L MR2 ČJL 204 Hušková  
5 Halámková V VS4 VES x x Odpadá
2 Dvořáčková N ZR3 PTP x x Odpadá
3 Dvořáčková N MR1, ZR1, CR1 PRV 202 Pernicová  
4 Dvořáčková N MR1, ZR1, CR1 EKO 202 Hrinová  
5 Dvořáčková N MR3, ZR3, CR3 AJ 202 Janda Procvičování
Výuka je ve dni ukončena ve 12:20 hod a ve 12:30 hod předáváme ročníková vysvědčení - výpisy. Z: Třídní učitelé.
Třída Místo Předává
MR1 Učebna č. 306 Bc. Pajr
ZR1, CR1, OZ1,VS1 Učebna č. 208 R. Michálka
PL1 Učebna č. 103 Mgr. Kotrlová P.
MR2, ZR2, CR2 Učebna č. 303 Ing. Hrinová
PL2, VS2 Učebna č. 204 Ing. Pernicová
ZR3, CR3, PL3 Učebna č. 202 Mgr. Dvořáčková
MR3 Učebna č. 104 Mgr. Zemek L.
MR4, ZR4, CR4 Učebna č. 205 Mgr. Janda
PL4, VS4 Učebna č. 304 Mgr. Janků
01.02.2023 STŘEDA
Hod Vyučující chybějící Důvod nepřítomnosti  Třída Předmět Učebna - místo Vyučující zastupující Poznámka
2 Zemek L. § MR2 EKO 309 Hrinová  
3 Zemek L. § MR2 PEL 310 Janků Dozor
4 Zemek L. § MR1 PEL 310 Janků Dozor
5 Zemek L. § MR1 EKO 202 Hrinová Procvičování
6 Zemek L. § MR4 TWS x x Odpadá
2 Dvořáčková N MR3 SPV 202 Pernicová  
3 Dvořáčková N MR4, ZR4, CR4, VS4, PL4 AJ 102,104,204 Hušková. Janda, Víchová  
4 Dvořáčková N MR4, ZR4, CR4, VS4, PL4 MAT 303 Michálka  
6 Dvořáčková N ZR3, CR3, PL3 SPV 202 Pernicová  
7 Dvořáčková N MR1, ZR1, CR1 ČJL x x Odpadá
02.02.2023 ČTVRTEK
Hod Vyučující chybějící Důvod nepřítomnosti  Třída Předmět Učebna - místo Vyučující zastupující Poznámka
2 Dvořáčková N ZR3 ZUR x x Odpadá
3 Dvořáčková N MR4, ZR4, CR4, VS4, PL4 MAT 208 Michálka  
4 Dvořáčková N MR2, ZR2 DEJ 303 Pokludová  
7 Dvořáčková N ZR2 ZUR x x Odpadá
5     ZR4, CR4 UCTs 310 Kotrlová  
03.02.2023 PÁTEK
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
Výuka v pátek 3. 2. 2023 neprobíhá
Výuka ve II. pololetí podle nového rozvrhu začíná v pondělí 6. 2. 2023