ZASTUPOVÁNÍ  a  SUPLOVÁNÍ
05.05.2021 STŘEDA
Přijímací řízení pro uchazeče do prvního ročníku
Hod Vyučující chybějící Důvod nepřítomnosti  Třída Předmět Učebna - místo Vyučující zastupující Poznámka
1 Kotrlová P. Přijímací řízení PL3 TEV x x Odpadá
2 Kotrlová P. Přijímací řízení PL3 TEV x x Odpadá
1 Hrinová Přijímací řízení MR1 EKO x x Nahradí 8.vyučovací hod.
2 Hrinová Přijímací řízení PL1 EKO x x Nahradí 9. vyuč. Hod.
2 Janků Přijímací řízení MR2, CR2 PEL x x Samostatná práce
0 Zemek L. Přijímací řízení MR3, ZR3, CR3 TWS x x Odpadá
1 Zemek L. Přijímací řízení PL1 IKT x x Odpadá
1 Prokešová J. Přijímací řízení MR3, ZR3, CR3 SPV x x Odučí 8. vyuč. Hodinu
2 Prokešová J. Přijímací řízení MR1, ZR1, CR1 RET x x Odučí 9. vyuč. Hodinu
8   Přijímací řízení MR1 EKO x Hrinová Nahradí za 1.vyuč.hodinu
9   Přijímací řízení PL1 EKO x Hrinová Nahradí za 2.vyuč.hodinu
8   Přijímací řízení MR3, ZR3, CR3 SPV x Prokešová J. Náhrada za 1.vyuč.hod
9   Přijímací řízení MR1, ZR1, CR1 RET x Prokešová J. Náhrada za 2.vyuč.hod
06.05.2021 ČTVRTEK
Hod Vyučující chybějící Důvod nepřítomnosti  Třída Předmět Učebna - místo Vyučující zastupující Poznámka
1 Prokeš Přijímací řízení MR1, ZR1, CR1 PRV x x Nahradí 8. vyuč.hodinu
8     MR1, ZR1, CR1 PRV x Prokeš Náhrada za 1. vyuč.hod.
2 Zemek J. Přijímací řízení PL1 CHE x x Samostatná práce
3 Zemek J. Přijímací řízení PL1 FYZ x x Samostatná práce