ZASTUPOVÁNÍ  a  SUPLOVÁNÍ
26.02.2021 PÁTEK
Hod Vyučující chybějící Důvod nepřítomnosti  Třída Předmět Učebna - místo Vyučující zastupující Poznámka
2 Janků Školení k MZ MR1 ZEM x x odpadá
4 Janků Školení k MZ MR2, ZR2, CR2, VS2 ZEM x x odpadá