ZASTUPOVÁNÍ  a  SUPLOVÁNÍ Aktualizováno 8. 1. 2021 ve 13:00 hod.
PLATÍ PRO 11. - 15. 1. 2021
STÁLE PROBÍHÁ DISTANČNÍ VÝUKA I. - IV. ROČNÍKŮ DE A DA STUDIA - do 22. ledna 2021
VÝUKA UČEBNÍ PRAXE OBORU OPERÁTOR V POLYGRAFII - NENÍ REALIZOVÁNA V PREZENČNÍ FORMĚ.
Brigády studentů PL1, PL2 a PL3, PL4 - jsou povoleny - hodiny Učební praxe nasazeny v odpoledních hodinách tak,
aby studenti mohli docházet v dopoledních hodinách na brigády mimo prezenční hodiny výuky.
Studenti kontaktují své Garanty instruktory ve formách a dojednají si možnosti konání brigád.
AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO STUDENTY  OPERÁTOR V POLYGRAFII
Firma Grafico v Opavě souhlasí s tím, že studenti budou docházet v dopoledních hodinách na brigády (firma za ně hradí školné)
Alinvest Břidličná nepočítá s brigádou v tomto týdnu.
Firma Optys nechává vše na dobrovolnosti a studenti IV. ročníku sami chtějí přijít, předem musí kontaktovat garanta instruktora
Firma Model obaly Opava  - oficiální stanovisko vydáno a firma nepočítá s brigádami do odvolání
Firma Retis v Krnově nepočítá tento týden se II. a III. ročníky, IV. ročník ano.
Firma H&B tisk Opava student kontaktuje garanta instruktora.
Firma SmurfitKappa - student v karanténě
Firma Opatisk - garant instruktora potvrdil účast na placené brigádě v dopoledních hodinách mimo odpolední zrušenou prezenční výuku
Výuka stále probíhá distanční formou dle rozhodnutí vlády ve všech formách vzdělávání (denní, dálková).
Distanční vzdělávání je zákonem upravená forma studia a je povinná. V případě absence je nutno dokladovat třídnímu učiteli.
Studenti využívají komunikaci:
1. Formou e-mailů vyučujících
2. Zadávání studijních materiálů přes webové profily jednotlivých vyučujících
3. Studium pomocí aplikace MicrosoftTeams
ZIMNÍ ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ NEBUDE REALIZOVÁNO V PODOBĚ, JAK JEJ ZNÁME, ALE PROBÍHÁ DISTANČNÍ VÝUKA.
Všem studentům, kteří nebudou mít uzavřenou klasifikaci za 1. pololetí nařídí ředitel školy zákonem dané prodloužení klasifikačního období do 30. 6. 2021
Prodloužení klasifikace se týká těch, kteří nedochází na distanční výuku a budou mít v daném předmětu hodnocení "Neklasifikován".
Pro studenty IV. ročníku bude mít pozdější uzavření klasifikace za následek odložení maturitní zkoušky na podzim 2021. Podmínkou pro absolvování
maturitní zkoušky v jarním trmínu je uzavření klasifikace za I. i II. pololetí do 28. 4.2021.
Vedení školy upozorňuje všechny, že distanční výuka byla schválena vládou jako plnohodnotná výuka a v okamžiku, kdy bude 
opětovně zavedena prezenční výuka budou vyučující stanovovat termíny komisionálních zkoušek u studentů hodnocených "N".