ZASTUPOVÁNÍ  a  SUPLOVÁNÍ Aktualizováno 4.12.2020
Po zvážení všech rizikových faktorů a s ohledem na doporučení ze strany MŠMT, se vedení školy rozhodlo pokračovat v distanční výuce.
Učební praxe u oboru vzdělání Operátor v polygrafii bude i nadále realizovaná v jednotlivých firmách.
Vedení školy umožňuje vyučujícím sjednávat s žáky individuální konzultace v budově školy.
PREZENČNÍ VÝUKA IV. ROČNÍKŮ PROBÍHÁ I NADÁLE VE ŠKOLE
VÝUKA UČEBNÍ PRAXE U TŘÍD PL1, PL2, PL3 a PL4 už probíhá dle rozvrhu ve firmách.
DÁLKOVÉ STUDIUM PROBÍHÁ TAKÉ DISTANČNÍ FORMOU