ZASTUPOVÁNÍ  a  SUPLOVÁNÍ AKTUALIZACE DNE 23.11.2020 v 17:35 hod.
23.11.2020 PONDĚLÍ
Hod Vyučující chybějící Důvod nepřítomnosti  Třída Předmět Učebna - místo Vyučující zastupující Poznámka
4 Víchová L MR2, ZR2, CR2, VS2, PL2 AJ x x Odpadá
25.11.2020 STŘEDA
V OBDOBÍ OD 25. 11. 2020 do 27. 11. 2020 PROBÍHÁ I NADÁLE VÝUKA U VŠECH ROČNÍKŮ 
DISTANČNĚ DLE PLATNÉHO ROZVRHU PRO DISTANČNÍ VÝUKU
26.11.2020 ČTVRTEK
V OBDOBÍ OD 25. 11. 2020 do 27. 11. 2020 PROBÍHÁ I NADÁLE VÝUKA U VŠECH ROČNÍKŮ 
DISTANČNĚ DLE PLATNÉHO ROZVRHU PRO DISTANČNÍ VÝUKU
27.11.2020 PÁTEK
V OBDOBÍ OD 25. 11. 2020 do 27. 11. 2020 PROBÍHÁ I NADÁLE VÝUKA U VŠECH ROČNÍKŮ 
DISTANČNĚ DLE PLATNÉHO ROZVRHU PRO DISTANČNÍ VÝUKU
VÝUKA UČEBNÍ PRAXE OBORU OPERÁTOR V POLYGRAFII - PROBÍHÁ POUZE PRO IV. ROČNÍK
TŘÍDA PL4 - DLE DOMLUVYS JEDNOTLIVÝMI FIRMAMI
Výuka stále probíhá distanční formou dle rozhodnutí vlády ve všech formách vzdělávání (denní, dálková).
Distanční forma stále trvá pro I. - IV. ročníku denního i dálkového studia
Distanční vzdělávání je zákonem upravená forma studia a je povinná. V případě absence je nutno dokladovat třídnímu učiteli.
Studenti využívají komunikaci:
1. Formou e-mailů vyučujících
2. Zadávání studijních materiálů přes webové profily jednotlivých vyučujících
3. Studium pomocí aplikace MicrosoftTeams
STÁLE NENÍ POVOLENA VÝUKA UČEBNÍ PRAXE OBORU OPERÁTOR V POLYGRAFII - POUZE TŘÍD PL1, PL2, PL3
ÚTERÝ - CVIČENÍ 3. ROČNÍK (5. a 7. vyuč.hod) z AJ platí pouze pro skupinu mgr. Víchové a probíhá s kolegou Mgr. Jandou
STŘEDA - CVIČENÍ 4. ROČNÍK (5. a 6. vyuč.hod) z AJ platí pouze pro skupinu Mgr. Jandy a probíhá s Mgr. Jandou