ZASTUPOVÁNÍ  a  SUPLOVÁNÍ
Výuka probíhá distanční formou dle rozhodnutí vlády ve všech formách vzdělávání (denní, dálková).
Distanční vzdělávání je zákonem upravená forma studia a je povinná. V případě absence je nutno dokladovat třídnímu učiteli.
Rozvrhy DE jsou upravené a najdete je na webových stránkách školy
Studenti využívají komunikaci:
1. Formou e-mailů vyučujících
2. Zadávání studijních materiálů přes webové profily jednotlivých vyučujících
3. Studium pomocí aplikace MicrosoftTeams
VÝUKA UČEBNÍ PRAXE OBORU OPERÁTOR V POLYGRAFII - OD 14. 10. 2020 JSOU TYTO PRAXE NAŘÍZENÍM VLÁDY ZRUŠENY DO 30. 10. 2020.
Týká se tříd: PL1, PL2, PL3 a PL4
ÚTERÝ - CVIČENÍ 3. ROČNÍK (5. a 7. vyuč.hod) z AJ platí pouze pro skupinu mgr. Víchové a probíhá s kolegou Mgr. Jandou
STŘEDA - CVIČENÍ 4. ROČNÍK (5. a 6. vyuč.hod) z AJ platí pouze pro skupinu Mgr. Jandy a probíhá s Mgr. Jandou
23.10.2020 PÁTEK
Hod Vyučující chybějící Důvod nepřítomnosti  Třída Předmět Učebna - místo Vyučující zastupující Poznámka
1 Valečková Porada vyučujících MR3 GRA x x Odpadá
1 Dvořáčková Porada vyučujících VS2, PL2 CJL x x Odpadá
1 Hrinová Porada vyučujících CR3 GCR x x Odpadá
1 Janků Porada vyučujících MR1 F-CH x x Odpadá
1 Zemek L. Porada vyučujících MR4 TWS x x Odpadá
1 Kotrlová P. Porada vyučujících PL1 POV x x Odpadá
4   Náhrada za 16.10.2020 ZR1, CR1, PL1 DEJ   Pokludová Náhrada za 16.10.2020