ZASTUPOVÁNÍ  a  SUPLOVÁNÍ
12. 10. - 16. 10. 2020
U třídy VS2 provedena změna. Výuka MAT je v pondělí také 2. vyučovací hodinu - již zveřejněno na oficiálních stránkách školy - rozvrhy DE.
NÁVŠTĚVA PRAHY SE ODKLÁDÁ Z DŮVODŮ ZHORŠENÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE V ČR.
S ohledem na bezbečnost se nám podařilo vyjednat změnu termínu na exkurzi do Prahy, spojenou s návštěvou divadla.
Tato akce se určitě bude realizovat v době, kdy budou příznivější epidemiologické podmínky.
Výuka probíhá distanční formou dle rozhodnutí vlády ve všech formách vzdělávání (denní, dálková).
Distanční vzdělávání je zákonem upravená forma studia a je povinná. V případě absence je nutno dokladovat třídnímu učiteli.
Rozvrhy DE jsou upravené a najdete je na webových stránkách školy
Studenti využívají komunikaci:
1. Formou e-mailů vyučujících
2. Zadávání studijních materiálů přes webové profily jednotlivých vyučujících
3. Studium pomocí aplikace MicrosoftTeams
VÝUKA UČEBNÍ PRAXE OBORU OPERÁTOR V POLYGRAFII - OD 14. 10. 2020 JSOU TYTO PRAXE NAŘÍZENÍM VLÁDY ZRUŠENY DO 30. 10. 2020.
Týká se tříd: PL1, PL2, PL3 a PL4
ÚTERÝ - CVIČENÍ 3. ROČNÍK (5. a 7. vyuč.hod) z AJ platí pouze pro skupinu mgr. Víchové a probíhá s kolegou Mgr. Jandou
STŘEDA - CVIČENÍ 4. ROČNÍK (5. a 6. vyuč.hod) z AJ platí pouze pro skupinu Mgr. Jandy a probíhá s Mgr. Jandou
Konzultace 13. 10. 2020 PROBĚHNOU u tříd DN1, DS1 a DS2 dle harmonogramu konzultací, ale formou MS Teamsů 
16.10.2020 PÁTEK
Hod Vyučující chybějící Důvod nepřítomnosti  Třída Předmět Učebna - místo Vyučující zastupující Poznámka
5 Pokludová Výměna ZR1, CR1, PL1 DEJ x x výměna za 23. 10. 2020, 4. vyuč.hodinu