ZASTUPOVÁNÍ  a  SUPLOVÁNÍ
VÝUKA DÁLKOVÉHO STUDIA FORMOU DISTANČNÍHO PŘÍSTUPU pomocí aplikace MS Teams.
probíhá dle náhradních konzultací zveřejněných na webových stránkách školy.
Sledujte zavávání úkolů na webových profilech jednotlivých vyučujících !!      
SLEDUJTE TAKÉ BAKALÁŘE, KDE MOHOU BÝT ZADÁNY TAKÉ ÚKOLY.      
VÝUKA PROBÍHÁ POMOCÍ APLIKACE MS TEAMS - NÁHRADNÍ ROZVRH
27.05.2020 STŘEDA
Praktická písemná maturitní zkouška z účetnictví studentů EK4 a studentů, kteří si zvolili PRZ-UCT jako nepovinný předmět
Připomínáme dodržování hygienických zásad - při vstupu do budovy školy si všichni studenti a vyučující dezinfikují ruce
u dezinfekčního stojanu v přízemí - nepřezouvají se !! Roušky se ve třídě nepoužívají, ale na chodbách ano.
Místo:  učebna č. 208
Sraz studentů  a volby tématu v 7:45 hod
Zahájení zkoušky v 8:00 hod.
Ukončení zkoušky ve 14:00 hod.
Dozor: 8:00 - 9:00 Ing. Kotrlová
9:00 -10:00 Ing. Kotrlová
10:00 - 11:00 Ing. Zemek
11:00 - 12:00 Ing. Kotrlová
12:00 - 13:00 Ing. Zemek
13:00 - 14:00 Ing. Kotrlová
28.05.2020 ČTVRTEK
Hod Vyučující chybějící Důvod nepřítomnosti  Třída Předmět Učebna - místo Vyučující zastupující Poznámka
2 Mikula Maturitní zkoušky PL3 TEC x x odpadá
3 Mikula Maturitní zkoušky PL2 VSP x x odpadá
Praktická zkouška studentů PL4
Opatisk s.r.o. Grafico tiskárna Opava
Člen komise Ing.Mikula a instruktor Člen komise Ing. Zemek a instruktoři
Sraz ve firmě v 8:00 sraz, v 8:30 hod. zahájení Sraz ve firmě v 7:50 hod, zahájení zkoušky cca v 8:30 hod.
Student Jakub Zavřel Studenti: H. Ondráček, M. Kalužová a Daniel Staněk
29.05.2020 PÁTEK
Hod Vyučující chybějící Důvod nepřítomnosti  Třída Předmět Učebna - místo Vyučující zastupující Poznámka
1 Mikula Maturitní zkoušky PL3 VSP x x odpadá
Praktická zkouška studentů PL4
OPTYS s.r.o
Člen komise Ing.Mikula a instruktor
Sraz ve firmě v 7:00 sraz, v 7:30 hod. zahájení