ZASTUPOVÁNÍ  a  SUPLOVÁNÍ
VÝUKA DÁLKOVÉHO STUDIA JE TAKÉ PŘERUŠENA DO ODVOLÁNÍ.
 Sledujte zavávání úkolů na webových profilech jednotlivých vyučujících !!  
SLEDUJTE TAKÉ BAKALÁŘE, KDE MOHOU BÝT ZADÁNY TAKÉ ÚKOLY.    
Ministerstvo školství zatím ruší termíny praktických zzkoušek do odvolání.
Týká se to termínů 2. dubna PRZ z účetnictví, 3. a 6. dubna z polygrafie.
Konání didaktických testů v termínech 8. a 30. dubna zatím v těchto termínech odpadá
VÝUKA PROBĚHNE POMOCÍ APLIKACE MS TEAMS - dle tohoto rozpisu hodin
POKUD BUDE MÍT NĚKDO TECHNICKÝ PROBLÉM,
TAK KONTAKTUJTE L.ZEMKA NA e-mail: lukas.zemek@podnikatelskaskola.cz 
31.03.2020 ÚTERÝ
Zahajovací komunikace formou distančného studia pomocí aplikace MS Teams
Vyučovací hodina 1 2 3 4
Třída/Předmět/Vyuč. 8:00 - 09:00 09:00-10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00
MR1, ZR1, CR1 - TH/Jan Cvičné spojení se třídami a třídními učiteli 9:00-10:00
PL1, VS1 - TH/Ja
MR2, ZR2, CR2, PL2 - TH/Kt
PL2 - TH/Mik
MR3, ZR3, PL3 - TH/Hri
MR4, ZR4, EK4, PL4 - TH/Dvo
31.03.2020 STŘEDA
Výuka bude probíhat formou distančného studia pomocí aplikace MS Teams
Vyučovací hodina 1 2 3 4
Třída/Předmět/Vyuč. 8:00 - 09:00 09:00-10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00
MR1, ZR1, CR1 MAT/Pro UCT/Kt ČJL/Dvo -
PL1, VS1 IKT/Zem ČJL/Dvo MAT/Pro
MR2 AJ/Jan,Vi IKT/Zem IKT/Zem
ZR2 - EKO/Hri
CR2 SCR/Hri
PL2 IKT/Zem IKT/Zem
MR3, ZR3 MAN/Hri MAT/Pro AJ/Jan,Vi
PL3 POM/Mik
MR4, ZR4, EK4 ČJL/Dvo AJ/Jan,Vi MAR/Hri
PL4 POM/Mik
01.04.2020 ČTVRTEK
Výuka bude probíhat formou distančného studia pomocí aplikace MS Teams
1 2 3 4
Vyučovací hodina 8:00 - 09:00 09:00-10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00
Třída/Předmět/Vyuč.
MR1, ZR1, CR1 ZEM/Ja UCT/Kt PRV/Pk -
PL1, VS1 MAT/Pro ZEM/Ja -
MR2, ZR2, CR2 ČJL/Dvo PRV/Pk ZEM/Ja
PL2 - MAT/Pro VSP/Mik
MR3, ZR3, PL3 EKO/Hri ČJL/Dvo MAT/Pro
MR4, ZR4, EK4, PL4 UCT/Kt EKO/Hri ČJL/Dvo
PL4 TEC/Mik POM/Mik EKO/Hri
02.04.2020 PÁTEK
Výuka neprobíhá - práce na zadaných úkolech z domova u všech tříd