Obchodní podmínky a reklamační řád

Ceny

Všechny uvedené ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Objednání

Zákazník musí během objednání uvést úplnou platnou adresu, další kontaktní údaje (email, telefon) a zvolit způsob platby. Potvrzením objednávky se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky.

Platba

Nakupující má možnost volit mezi platbou převodem, poštovní poukázkou a uhrazení platby v hotovosti. Zboží může být expedováno až po připsání požadované částky na náš účet.

Vyřízení objednávky

Při standardním průběhu vyřízení objednávky probíhá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-mailů, on-line nákup, písemná - zaslaná poštou, nebo v hotovosti přímo v budově SSŠP,s.r.o. Opava. Možnost zaslání e-mailové zprávy - informace o odeslání zboží - po předání zásilky České poště nebo přepravní společnosti.

Expediční lhůta

V převážné většině případů je zboží odesláno během 7 pracovních dnů.Pokud není objednávka odeslána do 10 pracovních dnů je zákazník kontaktován a jsou mu nabídnuty další možnosti postupu (storno a vrácení peněz, změna objednávky, prodloužení expediční lhůty). Při platbě převodem začíná běžet expediční lhůta v okamžiku připsání částky na náš účet. Prodejce se zavazuje expedovat zboží v nejkratší možné době.

Forma zásilky

Zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. V zásilce je přiložen originál faktury plnící funkci reklamačního a daňového dokladu.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku, musí uplatňovat případnou reklamaci na přepravci.

Vrácení zboží

Zákazník má právo vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být v neporušeném originálním obalu, nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno a musí být vráceno včetně všech dokumentů a dodacího listu doporučenou zásilkou (zásilky zaslané na dobírku nebudou převzaty). Zboží odeslané nejpozději 14. den ode dne převzetí na adresu prodávajícího bude překontrolováno a následně bude vyplacena částka kupní ceny na číslo bankovního účtu uvedené zákazníkem.

Záruka a reklamace

Záruka na zboží zakoupené v našem vydavatelství a nakladatelství se řídí platnými zákony. Standardní záruční doba je 24 měsíců, záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním.

Reklamace se oznamuje některým z následujících způsobů:

E-mail

Zasláním e-mailu na adresu sekretariat@podnikatelskaskola.cz.

Pošta

Zasláním reklamace na adresu:
SSŠP, s.r.o. Opava,
Hlavní 101
74706 Opava