STUDIJNÍ OBORY ZOBRAZIT

DENNÍ STUDIUM

Operátor v polygrafii4-letý obor Multimediální a reklamní tvorba 4-letý obor Žurnalistika a mediální komunikace4-letý obor Cestovní ruch a průvodcovství4-letý obor Obchodní zástupce4-letý obor Ekonom účetní4-letý obor Veřejná správa4-letý obor

DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Podnikání2-letý obor

DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Podnikání3-letý obor

DÁLKOVÉ STUDIUM

Veřejnosprávní činnost4-letý obor

Přehled akcí školy


 

Zpráva z exkurze Praha 2021

Datum konání:                                11. 10. – 12. 10. 2021

Třídy:                                                 1. – 3. ročník (viz seznam účastníků)

Pedagogický dozor:                       Ing. Jolana Hrinová, Mgr. Monika Dvořáčková, Mgr. Lukáš Zemek

 

               Exkurze proběhla podle předem připraveného plánu. Ubytování bylo realizováno v hostelu Elf v Praze na Žižkově, doprava vlakem proběhla na cestě tam bez problémů, zpět kvůli poruše na trati s 50ti minutovým zpožděním.

               Program exkurze byl splněn. Dne 11. 10. 2021 jsme s výkladem prošli Václavské a Staroměstské náměstí, se vstupným jsme navštívili Pražské židovské město (Maislova, Pinkasova, Španělská a Klausová synagoga + Starý židovský hřbitov) a Staroměstskou mosteckou věž, s výkladem pak Karlův most a Kampu. Večer jsme zhlédli divadelní hru Škaredá středa ve Studiu Ypsilon.

Dne 12. 10. jsme pokračovali prohlídkou Pražského hradu (okruh B).

 

Tematický plán: mezipředmětové vztahy – výuka CJL, DEJ, ZSV, CR a ZUR

 

Výstupy: Článek do školního časopisu, fotoreportáž, průvodcovství v CR